รับจดทะเบียนบริษัท นิติบุคคล

จดทะเบียนบริษัท ( Business Registration)

บริการการงานจดทะเบียนนิติบุคคล แก่ท่าน ด้วยความเป็นมืออาชีพ เข้าใจในรายละเอียด และขั้นตอนการดำเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เรายินดีเสนองานบริการ การจดทะเบียนนิติบุคคล ที่จะทำให้คุณประหยัดทั้งเวลา และ ค่าใช้จ่าย ด้วยงานที่มีคุณภาพ เสร็จทันเวลาที่กำหนด ด้วยขั้นตอนที่เป็นระบบ


Restaurant

รายละเอียดของบริการด้านจดทะเบียนนิติบุคคล

  • 1 ) การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฯ
  • 2 ) เพิ่มกรรมการเข้า ถอนกรรมาการออกของบริษัทฯ
  • 3 ) เปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล ลายมือชื่อกรรมการ
  • 4 ) เพิ่มทุนบริษัท ลดทุนบริษัทฯ
  • 5 ) เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  • 6 ) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค็ของบริษัทฯ
  • 7 ) ย้ายที่ตั้งสำนักงาน
  • 8 ) เพิ่ม ลด สาขาของบริษัทฯ
  • 9 ) เลิกและชำระบัญชี บริษัทฯ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ปรึกษาสอบถาม

ติดต่อได้ที่นี้

รับจดทะเบียนบริษัท นิติบุคคล
รับจดทะเบียนบริษัท นิติบุคคล
ไทยTH
EnglishEN