สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง (Job Vacancies)


เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ระดับปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • เพศหญิงอายุ 18-27 ปี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง โดยเฉพาะ Microsoft Excel, Word, Internet
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะด้านการประสานงานกับผู้อื่นที่ดี มีความละเอียดรอบครอบ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • บันทึกบัญชี, สรุปรายงานนำส่งสรรพากร, ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และมีความรู้ในงานบัญชีเกี่ยวกับ ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ.30 ภงด.3 ภงด.53 เป็นต้น
 • มีความละเอียดรอบคอบ ความจำดี มีความซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

พนักงานรับ-ส่ง เอกสาร

รายละเอียดงาน: รับ-ส่ง เอกสารให้ลูกค้า สรรพากร ประกันสังคม รวมทั้งจดทะเบียนบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • บุคคลิกดี มีความขยันและอดทนในการทำงาน
 • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
 • มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตนเอง รู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี และมีใบขับขี่
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ 8.30 น -17.00 น


นักศึกษาฝึกงาน

สำนักงาน เบตเตอร์ ยูนิค แอคเค้าติ้ง
ต้องการรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี ฝึกหัดงาน 500 ช.ม. สำนักงานมองเห็นถึงความสำคัญในการฝึกปฎิบัติงาน จากประสบการณ์ทำงานจริงในงานด้านบัญชี จึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ในช่วง กุมภาพันธ์ 2553 ถึง มิถุนายน 2553 นักศึกษาจะได้รับความรู้จากการฝึกปฎิบัติงาน ในด้านการทำบัญชี วางผังระบบบัญชี การใช้โปรแกรมบัญชี ฝึกปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชี ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษา สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน
หากนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะฝึกงานกับทางสำนักงาน กรุณาเตรียมหลักฐานการสมัครงานดังนี้

 1. สำเนาใบทรานสคริป
 2. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง นักเรียน ปวช. ปีที่1-3 และนักเรียน ปวส. ปีที่ 1-2 และนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 1-4 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง
 • ขยัน มีความรอบคอบ, รับผิดชอบงานสูง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ผลตอบแทน มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างการฝึกหัดงาน

หากนักศึกษาท่านใดประสงค์จะฝึกงานกับทางสำนักงานติดต่อได้ที่

ที่อยู่ (Better-Account.com)
All Seasons Place
Level 29 The Office at Centralworld building
999/9 Rama I Road Khwaeng Pathumwan,Khet Pathumwan,Bangkok 10330 Thailand

Tel : +66 (0) 2 207 2460, +66 (0) 2 733 4269
Fax : + 66 (0)2 733 4270
E-Mail : Better-acc@better-account .com, Better-acc@better-account.com
Web Site : Better-Account.com